Klant login

Keuring arbeidsmiddelen België

Artikel uit de Kennisbank van GECO Service

Keuringen van arbeidsmiddelen in België zijn geregeld via de Codex. Onze Zuiderburen hanteren ook wetten- en richtlijnen op het gebied van keuringen. Zo dien je het gros van de arbeidsmiddelen minstens 1 maal per jaar te laten keuren en hoogwerkers of kranen zelfs driemaandelijks.

Lees het volledige kennisartikel >

Snel naar de conclusie >

Alle kennisartikelen >

Keuren van arbeidsmiddelen in België

Wil je meer weten hoe het zit qua keuring van arbeidsmiddelen als je in België aan de slag gaat? Dan moet je het een en ander weten over de Codex. Want het keuren van arbeidsmiddelen is België is geregeld in de Codex. De Codex voor welzijn op het werk.

In België wordt een keuring, een controle genoemd. Het belangrijkste om te weten is dat de keuring van arbeidsmiddelen gelijk loopt aan de wijze van keuren in Nederland. Alleen een uitzondering in België betreffen kranen en hoogwerkers.

Verplicht keuring arbeidsmiddelen in België volgens Codex

De Codex ‘Welzijn op het Werk’ legt de werkgever een aantal verplichtingen op inzake de arbeidsmiddelen. Zo is verplicht dat:

 • De werkgever erover waakt dat de werknemers beschikken over de gepaste arbeidsmiddelen om hun werk naar behoren uit te voeren. Maar ook om de risico’s op de werkplek zo veel mogelijk te vermijden of te beperken (Codex, art. IV.2-1).
 • Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemers (dus ook uitzendkrachten) voldoende geïnformeerd zijn om de arbeidsmiddelen correct en veilig te gebruiken (Codex, art. IV.2-5).
 • Vóór het eerste gebruik van een arbeidsmiddel stelt de preventieadviseur een indienststellingsverslag op. Met daarin onder meer de voorwaarden om veilig en hygiënisch met deze arbeidsmiddelen te kunnen werken (Codex, art. IV.2-8).
 • De werkgever zorgt voor een adequaat onderhoud zodat de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur blijven voldoen (Codex, art. IV.2-13).
 • Verder voorziet de werkgever voorafgaande en/of periodieke controles en keuringen voor arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan slijtage en aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties (Codex, art. IV.2-14).
 • Tot slot het punt van de risicoanalyse. Bepaalde bijzondere werkzaamheden binnen de onderneming of inrichting (zoals onderhoud) waarvan kan worden voorzien dat er een risico voor significante blootstelling bestaat of die om andere redenen schadelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid kunnen hebben, worden opgenomen in de risicoanalyse (Codex, art. VI.1-8)

Welke keuringen verplicht in België?

Dus zoals je in punt 5 al kunt lezen, zijn periode controles ofwel keuringen verplicht. Er zijn heel wat arbeidsmiddelen waarvoor een keuring vereist is. Zo niet, mogen ze niet gebruikt worden. Enkele voorbeelden:

 • Hefwerktuigen (hijswerktuigen, hoogwerkers, materiaalliften): periodieke keuring door een Externe Dienst Technische Controle (EDTC) (Arab, art. 281).
 • Hef- en hijstoebehoren (kabels, kettingen, haken, lengen, stoppen, veiligheidsonderdelen): periodieke keuring (driemaandelijks) door EDTC (Arab, art. 281).
 • Ladders: periodieke controles door een bevoegd persoon (minstens jaarlijks). Voor elk gebruik moet men de ladder checken op gebreken.
 • Valbeveiliging (gordel, harnas, vanglijn …): jaarlijks en na elke val door EDTC. Voor elk gebruik checken op mogelijke gebreken.
 • Kranen en hoogwerkers zijn ook verplicht om te keuren voor als je gaat werken in België. Hier zijn alleen uitzondering van toepassing wat betreft de periodieke keuring.

Voor bovenstaande gevallen (met uitzondering van kranen en hoogwerkers) geldt een minimale periodieke keuring van 1 maal per jaar.

Hoogwerkers en kranen keuren België

Kranen en hoogwerkers zijn een bijzonder geval op het gebied van keuringen in België. In plaats van minimaal 1 keer per jaar, dienen deze soorten arbeidsmiddelen veel vaker gekeurd te worden. Namelijk; driemaandelijks.

Al met al betreffen hoogwerkers en kranen een uitzondering in België. Deze dienen driemaandelijks te worden gecontroleerd door een zogenaamde EDTC. Een EDTC is een Externe Dienst een technische Controle op de Werkplaats.

Conclusie

Je bent net als in Nederland, ook in België verplicht als werkgever om al je arbeidsmiddelen te laten keuren. De keuring van arbeidsmiddelen in België zijn wetgeving en richtlijnen afkomstig vanuit de Codex. Daarom is keuren een wettelijke verplichting en het geldt minstens 1 maal per jaar bij arbeidsmiddelen. Een opvallende uitzondering zijn kranen en hoogwerkers, deze dienen elke drie maanden gekeurd te worden.

Picture of Robin Nagtegaal

Robin Nagtegaal

Als Machinepark Beheerder van GECO en het eerste aanspreekpunt voor alle GECO Service klanten, heeft Robin veel kennis in huis over diverse onderwerpen. Van verschillende keuringsnormen tot technische reparaties of software voor materieelbeheer.

Ontdek diensten van GECO Service

Deel dit bericht op socials

Mocht je iemand kennen voor wie dit bericht wellicht interessant is, stuur het dan door via bovenstaande knoppen.

Relevante kennisartikelen

Uitlegvideo's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke keer automatisch kennisartikelen