Klant login

Wat zegt de wet over gereedschap repareren?

Artikel uit de Kennisbank van GECO Service

Reparaties aan arbeidsmiddelen staat in de wet omschreven. Na het lezen van dit artikel weet je dat je boetes kunt voorkomen door het juist monteren, demonteren, onderhouden, repareren en reinigen van gereedschappen.

Lees het volledige kennisartikel >

Snel naar de conclusie >

Alle kennisartikelen >

Wat zegt de wet over het repareren van gereedschap? Kom er hier achter

In de wet zijn ook bepalingen te vinden over het repareren van gereedschap. Daarom vind je in dit artikel meer informatie over wat de Arbowet zegt over het repareren van arbeidsmiddelen. Werkgevers zijn verplicht om de bepalingen uit de Arbowet na te leven. En dus ook de manier waarop gereedschap gerepareerd moet worden volgens deze wetgeving.

Mocht je meer willen weten over de Arbowet, hier lees je de regels van de Arbowet.

Benieuwd naar gereedschap repareren door GECO Service? Hier vind je meer.

Reparatie van arbeidsmiddelen

In artikel 7.5 van het Arbobesluit staat een deel over de reparatie van arbeidsmiddelen. Het gehele artikel 7.5 gaat over montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen.

Belangrijk om te weten is dan wat arbeidsmiddelen zijn. Zo weet je of dit van toepassing is bij jou.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. – Arboportaal over arbeidsmiddelen

Boetes niet naleven Arbowet en repareren van arbeidsmiddelen

Er zijn meerdere rechtszaken geweest waar de aanklager (vaak inspectie SZW) artikel 7.5 van het Arbobesluit gebruikt. De uitspraak van de rechter is in veel gevallen het opleggen van een boete. Dit geldt als niet er vakkundig of op de juist manier wordt gerepareerd.

Voorbeelden zijn:

  • In 2022 vanwege een arbeidsongeval een bestuurlijke boete opgelegd van € 27.000 vanwege overtreding van artikel 7.5, tweede lid  In dit geval had een medewerker van het bedrijf bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een zwoerdmachine letsel opgelopen. In de zwoerdmachine was na revisie een rammelend geluid te horen. Hier lees je meer over deze zaak.
  • Eind 2020 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook een boete opgelegd van € 27.000 door een overtreding van artikel 7.5, eerste lid. Hier lees je meer over het ongeval met gereedschap (elektrotekker).
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2017 wegens een arbeidsongeval een bestuurlijke boete opgelegd van € 10.800,-. In deze zaak was er sprake van onjuiste reparatie en afstelwerkzaamheden aan een schaafbank. Hier lees je er meer over.

Inhoud artikel 7.5 van Arbobesluit

Het hele artikel 7.5 van het Arbobesluit gaat dus over montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen. Deze is opgedeeld in vijf leden (soort alinea’s van hoofdstukken in wetteksten).

Lid 1 (artikel 7.5) gaat over maatregelen om gevaar te voorkomen

In lid 1 staat omschreven dat de nodige maatregelen moeten worden genomen. Deze maatregelen dienen dat de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden.

Het doel hiervan is dat gevaar voor veiligheid en gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Lid 2 (artikel 7.5) over hoe repareren, onderhouden of schoonmaken

Er mogen onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel plaatsvinden, alleen als het arbeidsmiddel is uitgeschakeld, drukloos of spanningsloos is gemaakt.

Indien dit niet mogelijk is, worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Lid 3 (artikel 7.5) over productie- en afstelwerkzaamheden

Lid 3 slaat terug op het tweede lid. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op productie- en afstelwerkzaamheden met of aan een arbeidsmiddel.

Dit is bijvoorbeeld fout gegaan in het derde voorbeeld van boetes bij het niet naleven van de Arbowet. Hierdoor is € 27.000 boete opgelegd.

Lid 4 (artikel 7.5) gaat over het onderhoudsboek

Ja zeker, je bent verplicht om een onderhoudsboek voor arbeidsmiddelen bij te houden. Dit moet één bij één. Dus één onderhoudsboek per arbeidsmiddel.

Lid 4 (artikel 7.5): “Een bij een arbeidsmiddel behorend onderhoudsboek wordt goed bijgehouden.”

Een handige tip hiervoor is het materieelbeheersysteem van GECO Service.

Lid 5 (artikel 7.5) draait om montage en demontage voor bijvoorbeeld repareren

Als je onderhoud, reparatie of reiniging uit gaat voeren aan arbeidsmiddelen, dan kan het voorkomen dat je het arbeidsmiddel demonteert of monteert.

In lid 5 staat omschreven dat montage en demontage van een arbeidsmiddel plaats moet vinden op veilige wijze. Met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant.

Conclusie

Kortom het repareren van gereedschap is zo simpel nog niet. De wet schrijft meerdere bepalingen voor waar je als werkgever aan moet voldoen. Als je niet repareert zoals de wet voorschrijft, kan het voorkomen dat je flinke boetes oploopt. Daarom kun je kiezen voor de vakkundige reparaties door GECO Service.

Picture of Robin Nagtegaal

Robin Nagtegaal

Als Machinepark Beheerder van GECO en het eerste aanspreekpunt voor alle GECO Service klanten, heeft Robin veel kennis in huis over diverse onderwerpen. Van verschillende keuringsnormen tot technische reparaties of software voor materieelbeheer.

Ontdek diensten van GECO Service

Deel dit bericht op socials

Mocht je iemand kennen voor wie dit bericht wellicht interessant is, stuur het dan door via bovenstaande knoppen.

Relevante kennisartikelen

Uitlegvideo's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke keer automatisch kennisartikelen