Klant login

Wat zijn de regels van de Arbowet?

Artikel uit de Kennisbank van GECO Service

De regels van de Arbowet geven verplichtingen aan werkgevers en werknemers. De Arbowet is verplicht voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. In dit artikel kom je er achter hoe de Arbowet in elkaar zit. En wat dit bijvoorbeeld betekent voor het keuren, onderhoud en repareren en documenteren van gereedschap, machines en materialen.

Lees het volledige kennisartikel >

Snel naar de conclusie >

Alle kennisartikelen >

Wat zijn de regels van de Arbowet? Alles over de Arbowet uitgelegd

In de Arbowet ofwel de Arbeidsomstandighedenwet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet staat vol met algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven.

Arbeidsomstandighedenwet

Mocht je geïnteresseerd zijn om de volledige Arbowet te lezen, dan verwijzen wij je graag naar de volledige versie op de officiële website van de Overheid.

In het kort is de Arbowet dus een wet met algemene bepalingen. Ook wel een raamwet genoemd. Je vindt er geen gedetailleerde verplichtingen over allerlei concrete arboproblemen in. Zoals bijvoorbeeld veilige of onveilige steigers of risico’s bij niet keuren van elektrisch gereedschap. Die zijn in principe te vinden in het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbocatalogus.

Voor wie geldt de Arbowet?

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Dus de arbowet geldt dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract. Ook voor werknemers van verenigingen en stichtingen.

Geldt de Arbowet voor ZZP’ers? Als zzp’er ben je in de regel zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het werk. Zo is het geen regel om perse te keuren, terwijl het wel mag. Toch gelden er ook Arboregels voor zelfstandigen.

Is er sprake is van gevaarlijk werk? Dan heb je als zzp’er wel te maken met de Arboregelgeving voor zzp’ers. Gevaarlijk werk houdt in dat de veiligheid of gezondheid van jezelf in gevaar is. Of die van anderen, zoals klanten of voorbijgangers. Werk je bijvoorbeeld op daken of steigers? Dan moet je maatregelen nemen om valpartijen te voorkomen. Denk hierbij aan leuningen plaatsen of veiligheidsgordels dragen.

Welke verplichtingen heeft de werkgever volgens de Arbowet?

In de Arbowet staat omschreven dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. In alle aspecten die met het werk te maken hebben.

De werkgever van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor zijn werknemers, en voor hemzelf.

Arbowet stelt keuring verplicht

Sinds 1998 (maar ook in de Nieuwe Arbowet uit 2017) is de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze richtlijn stelt een verplichting aan de keuring van arbeidsmiddelen. Deze regelgeving stelt dat een verplichte periodieke keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert, mits dit wel door een deskundige keurmeester wordt gedaan.

Je bent daarom verplicht om je elektrisch gereedschap, aanhangers, steigers, hoogwerkers of andere machines te laten keuren. Ontdek het keuren bij GECO Service.

Onderhoud en Arbowetgeving

In de Arbowet is ook een hoofdstuk gewijd aan het onderhoud van arbeidsmiddelen. Dus bijvoorbeeld het onderhoud aan jouw machines, materialen en gereedschappen die je op de klus gebruikt.

Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden volgens de Arbowet (artikel 7.5, lid 1), opdat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen van vervaardiging zijn voldaan. GECO Service kan het onderhoud van jouw machinepark verzorgen. Bekijk hier meer over het onderhoud door GECO Service.

Van het onderhoud moet een administratie worden bijgehouden. Met het onderhoudsboek (artikel 7.5, lid 4) kan de werkgever, in geval van een calamiteit, aantonen aan de toezichthouder – de Inspectie SZW – dat voldoende onderhoud is gepleegd. Deze documentatie kan bijvoorbeeld gemakkelijk met het materieel beheer systeem van GECO Service.

Daarnaast is het weghalen van fysieke veiligheidsschermen of buiten werking stellen van beveiligingen niet toegestaan. Vooral voor dit punt hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht.

Reparaties en Arbowet

Wat zegt de Arbowet dan over reparaties? Arbobesluit artikel 7.5 gaat over montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen. Er staat het volgende omschreven.

Volgens artikel 7.5 van het Arbobesluit zijn moeten werknemers die belast worden met het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van arbeidsmiddelen, specifieke deskundigheid en ervaring bezitten.

Conclusie

Kortom de Arbowet is een wet met algemene bepalingen. Specifieke verplichtingen zijn te vinden in het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbocatalogus. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Voor ZZP’ers is het vaak net anders. Belangrijke bepalingen zijn bijvoorbeeld verplichte periodieke keuring van arbeidsmiddelen, verplichting van onderhoud aan arbeidsmiddelen of reparaties door deskundigen met ervaring.

Picture of Robin Nagtegaal

Robin Nagtegaal

Als Machinepark Beheerder van GECO en het eerste aanspreekpunt voor alle GECO Service klanten, heeft Robin veel kennis in huis over diverse onderwerpen. Van verschillende keuringsnormen tot technische reparaties of software voor materieelbeheer.

Ontdek diensten van GECO Service

Deel dit bericht op socials

Mocht je iemand kennen voor wie dit bericht wellicht interessant is, stuur het dan door via bovenstaande knoppen.

Relevante kennisartikelen

Uitlegvideo's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke keer automatisch kennisartikelen