Klant login

Hoe aggregaat keuren volgens NEN 3140 en NEN 1010?

Artikel uit de Kennisbank van GECO Service

Het keuren van aggregaten lijkt soms een complexe keuring. Er zijn namelijk verschillende NEN-normen die van toepassing zijn. Hier vind je uitleg hoe de aggregaten gekeurd worden als de NEN 3140 en NEN 1010 de geldende normen zijn.

Lees het volledige kennisartikel >

Snel naar de conclusie >

Alle kennisartikelen >

Aggregaat keuren volgens NEN 1010 en NEN 3140

Alle reguliere aggregaten dienen gekeurd te worden middels de normen NEN 3140 en NEN 1010. Dit betreft de periodieke keuring van aggregaten. Aggregaten die gebruikt worden als stroomvoorziening tijdens wegwerkzaamheden, klussen of evenementen. In dit artikel kom je er achter hoe de keuring van aggregaten er uit ziet.

In het geval dat je een noodstroomaggregaat hebt, geldt een andere verplichte keuring. Kom er hier achter wat de verschillen zijn tussen aggregaten en noodstroomaggregaten.

Reguliere aggregaten keuren

Een aggregaat is in andere woorden een verplaatsbare elektriciteitsopwekker. Bij de term elektriciteit, komen de NEN-boekjes over laagspanning gelijk naar voren. Dit zijn de NEN 3140 en de NEN 1010.

NEN 1010: De NEN 1010-8 voorziet in aanvullende eisen, maatregelen en aanbevelingen voor het ontwerp, de bouw en het verifiëren van allerlei laagspanningsinstallaties, waaronder de lokale productie en opslag van energie voor het optimaliseren van het algeheel efficiënte gebruik van elektriciteit.

NEN 3140: De NEN 3140+A3:2019 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

De NEN 1010 is voor aggregaten

Punten uit de NEN 1010 die gaan over aggregaten:

Aggregaten met aardlekschakelaar

Aggregaten kunnen zijn voorzien van aardlekschakelaars. De NEN 1010 eist in ieder geval dat tijdelijke installaties hiermee uitgerust moeten zijn.

In het geval van aggregaten met ≤ 32A  kan een 30 mA aardlekschakelaar worden ingezet. Maar voor aggregaten > 32A dient een 300 mA aardlekschakelaar te worden ingezet. In het laatste geval bij voorkeur een selectieve aardlekschakelaar.

Isolatiebewaking testen bij aggregaat

Ander onderdeel van de keuring is de isolatiebewaking testen. Want isolatiebewakingstoestel is verplicht als:

 • wanneer de aarde onvoldoende laag is;
 • of er op geen andere wijze een aardpen toegepast kan worden.

Deze meet continu of er in de achterliggende installatie (arbeidsmiddel ofwel aggregaat) een onbedoelde verbinding ontstaat tussen de PU (metalen gestel van de aggregaat) en de overige geleiders (L1, L2, L3, N). Als de weerstand te laag wordt dan schakelt de isolatiebewaker de spanning af.

Kleine aggregaten (< 3kVA) hoeven niet te zijn voorzien van een isolatiebewaking. Dit wordt echter wel aanbevolen.

Er zijn nog andere punten waar op gecontroleerd wordt (die ook onder NEN 3140 vallen). Zoals weerstand beschermingsleiding, isolatieweerstand, werking aardlekschakelaar door bediening van de testknop, aanspreekstroom van de aardlekschakelaar en de aanspreektijd van de aardlekschakelaar.

NEN 3140 voor aggregaten

Daarnaast zijn er punten uit de NEN 3140 voor het keuren van aggregaten:

Visuele inspectie van aggregaten

De NEN 3140 eist:

 • Er dient een gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar te zijn (geen afkeurpunt).
 • Er dient typeplaatje aanwezig te zijn, voorzien van fabrikant, type, serienummer, bouwjaar en gewicht.
 • Op het typeplaatje dient een vermelding te staan van CE-markering, als de aggregaat na 1-1-1995 geproduceerd is.
 • Het toelaatbare vermogen (KVA) dient vermeld te zijn.
 • De elektrische beschermingsklasse dient vermeld te zijn.
 • Het Lwa-geluidsdrukniveau dient aangegeven te zijn op de aggregaat.
 • De afgegeven voltage (spanning) dient aangegeven te zijn.
 • De soort brandstof dient vermeld te zijn.
 • De stickers/pictogrammen met waarschuwingen en/of signaleringstekens moeten zijn aangebracht (spanningsgevaar).
 • De isolatie van snoeren/kabels mag niet beschadigd zijn.
 • De aggregaat dient bescherming te bieden tegen aanraking van spanningsvoerende delen.
 • De uitlaat boven op aggregaat gemonteerd te zijn en deze dient voldoende afgeschermd te zijn.

Er worden geen rechten ontleend op basis van bovenstaande. De lijst is een afkomstig van de site van Ingenium.

Metingen van aggregaten volgens NEN 3140

Ook worden er een aantal metingen uitgevoerd. Zoals:

Weerstand beschermingsleiding. De weerstand beschermingsleiding wordt gemeten tussen het aardpunt van de uitgaande contactdoos en het metalen gestel van de aggregaat.

Isolatieweerstand. Een isolatieweerstand-meting wordt gebruikt om elektrische installaties te controleren op fouten. Maar ook om problemen te voorkomen of om deze te lokaliseren.

Isolatiebewaking. De isolatiebewaking meet je met behulp van een installatietester.

Conclusie

Kortom de keuring van aggregaten omvat veel verschillende punten en NEN-normen. In het artikel is uitleg gegeven over de keuring van aggregaten middels NEN 1010 en NEN 3140. Hierdoor weet je aan welke punten een aggregaat moet voldoen. Tot slot dien je de aggregaat minstens 1 keer per jaar te laten keuren door keurmeesters zoals GECO Service. Kijk hier meer voor de keuring van aggregaten.

Picture of Robin Nagtegaal

Robin Nagtegaal

Als Machinepark Beheerder van GECO en het eerste aanspreekpunt voor alle GECO Service klanten, heeft Robin veel kennis in huis over diverse onderwerpen. Van verschillende keuringsnormen tot technische reparaties of software voor materieelbeheer.

Ontdek diensten van GECO Service

Deel dit bericht op socials

Mocht je iemand kennen voor wie dit bericht wellicht interessant is, stuur het dan door via bovenstaande knoppen.

Relevante kennisartikelen

Uitlegvideo's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke keer automatisch kennisartikelen