Klant login

Wat zijn boetes van niet gekeurd gereedschap?

Artikel uit de Kennisbank van GECO Service

Er worden regelmatig boetes uitgedeeld aan werkgevers die niet gekeurd gereedschap hebben. Arbeidsmiddelen zoals gereedschap, dien je verplicht te laten keuren. De Inspectie SZW is degene die hier op handhaaft. Zo mag de Inspectie hier ook sancties ook wel boetes voor uitdelen. Deze boetes kunnen fors oplopen. In dit artikel ontdek je de boetes voor het niet keuren van arbeidsmiddelen.

Lees het volledige kennisartikel >

Snel naar de conclusie >

Alle kennisartikelen >

Boetes niet keuren gereedschap door inspectie SZW

Als werkgever ben je verplicht om te keuren. Doe je dit niet, dat kunnen boetes vanuit Inspectie SZW het gevolg zijn. Maar wat kosten die boetes nou? In dit kennisartikel kom je erachter wat de boetes zijn als je er voor kiest om je machines, gereedschappen en materialen niet te keuren.

Boetes door Inspectie SZW

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een document gepubliceerd waarmee per wetsartikel uit het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaald kan worden wat de boete bij overtreding is. Deze boetelijst is geldig per 1 januari 2017.

De Inspectie SZW (Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de SZW fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Als een inspecteur een overtreding vaststelt, dan moet deze worden opgeheven en kan een sanctie worden gegeven. Afhankelijk van de overtreding kan het gaan om een waarschuwing, eis of boete.

Normbedragen voor boetes niet keuren arbeidsmiddelen

De overtredingen zijn ingedeeld in zeven categorieën normbedragen die variëren van €340 tot en met €13.500. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van €50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten. (bron: Inspectie SZW)

Als een werkgever de arbeidsmiddelen niet gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van € 3.000. Bij een herhaling en een 2e herhaling: € 6.000 of respectievelijk € 9.000. In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag € 15.000. Sommige boetes kunnen zelfs € 45.000 bedragen.

Tarieflijst boetes

Hieronder vind je een opsomming van de boetes per overtreding van het Arbobesluit. Deze gelden vanaf 1 januari 2017. Het zijn de boetes die het meest voorkomen wat betref soort overtreding.

OmschrijvingBijbehorend artikelnummer Boetebedrag in €
De keuringsverplichting van arbeidsmiddelen7.4a lid 3 Arbobesluit3.000,- (bij eerste overtreding)
15.000,- (bij ongeval met dodelijke afloop)
De onderhoudsverplichting van arbeidsmiddelen7.5 lid 1 Arbobesluit9.000,- (bij eerste overtreding)
45.000,- (bij ongeval met dodelijke afloop)
Afscherming van bewegende delen van arbeidsmiddelen (zware overtreding)7.7 lid 1 Arbobesluit9.000,- (bij eerste overtreding)
45.000,- (bij ongeval met dodelijke afloop)
Tarieflijst van boetes voor bijvoorbeeld niet keuren van gereedschap (swipe op mobiel)

Bovenstaande bedragen zijn meer een indicatie. Het daadwerkelijke bedrag is ook afhankelijk van andere factoren. Andere factoren die mee spelen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgrootte, soort overtreding, eventuele matiging, herhaling en evenredigheid. Voor meer informatie over tarieflijsten van boetes, verwijzen wij naar de officiële website van SZW.

Boetes voorkomen

Je kunt de boetes voorkomen door jouw arbeidsmiddelen te laten keuren door een gerenommeerde partij. GECO Service ontzorgd jou op het gebied van keuren van arbeidsmiddelen zoals elektrisch gereedschap. Maar ook andere materialen zoals rolsteigers, aanhangers, hoogwerkers en meer. Meer weten over het keuren van gereedschap? Kijk naar de keuringen bij GECO Service.

Alleen het materiaal keuren is niet genoeg. Aan de Inspectie SZW moet je ook kunnen aantonen dat er überhaupt is gekeurd. Op de arbeidsplaats moeten bewijsstukken (artikel 7.4a, zesde lid) aanwezig zijn van de uitgevoerde keuringen. Hiermee kan bij de toezichthouder – de Inspectie SZW – worden aangetoond dat aan de keuringsverplichting is voldaan. Dé manier om deze bewijsstukken altijd bij je te hebben op de arbeidsplaats is middels het materieelbeheersysteem van GECO Service.

Conclusie

Kortom het zijn forse boetes die worden opgelegd bij het niet keuren van gereedschap. Het keuren van arbeidsmiddelen is verplicht. Bij het niet naleven van deze wet, kan er door de Inspectie SZW boetes worden opgelegd. Deze boetes variëren van €340 tot en met €45.000. De vaakst opgelegde boete voor werkgevers die arbeidsmiddelen niet gekeurd heeft, bedraagt € 3.000. Bij een herhaling en een 2e herhaling: € 6.000 of € 9.000. Wees de boetes voor en laat daarom je arbeidsmiddelen keuren.

Picture of Robin Nagtegaal

Robin Nagtegaal

Als Machinepark Beheerder van GECO en het eerste aanspreekpunt voor alle GECO Service klanten, heeft Robin veel kennis in huis over diverse onderwerpen. Van verschillende keuringsnormen tot technische reparaties of software voor materieelbeheer.

Ontdek diensten van GECO Service

Deel dit bericht op socials

Mocht je iemand kennen voor wie dit bericht wellicht interessant is, stuur het dan door via bovenstaande knoppen.

Relevante kennisartikelen

Uitlegvideo's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke keer automatisch kennisartikelen