Klant login

Wat is een Isolator?

Afkomstig uit het Onderdelen Woordenboek

> Bekijk hier andere definities van gereedschapsonderdelen

Een isolator (Engels; Insulator) is een materiaal of component dat elektrische stroom niet kan geleiden.

De elektrische isolator is een materiaal waarin elektrische stroom niet vrij kan stromen. De atomen van de isolator hebben stevig gebonden elektronen die niet gemakkelijk kunnen bewegen.

In elektrisch gereedschap wordt dit onderdeel gebruikt om elektrische componenten te isoleren van elkaar of van andere metalen onderdelen om kortsluiting te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de grip van een boormachine om de elektrische stroom naar de motor te leiden zonder dat de gebruiker een elektrische schok krijgt.

Isolator versus geleider

Waar een isolator dus elektrische stroom niet kan geleiden, kan een geleider daarentegen dat juist wel. Een geleider is een materiaal waar elektronen vrij doorheen kunnen stromen, waardoor het nuttig is om elektrische stroom te geleiden. Een isolator is een materiaal dat de stroom van elektronen tegenhoudt en dus geen elektrische stroom doorlaat.